Посланици

Посланици

За нас е удоволствие да почетем забележителните винени експерти и изключителни личности, които подкрепят Международния ден на мавруда. Посланиците на мавруда щедро помагат като образоват, вдъхновяват и стимулират познаването на уникалността и качествата на българското вино.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО.